Skip to content

KOHTI AINOLAN KAUPUNKIA

Väestöennusteiden mukaan Uudellemaalle on muuttamassa seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana jopa 300.000 uutta asukasta. Asian ennakoiminen vaatii rationaalista ja taitavaa poliittista päätöksentekoa.

Hallinnolliset kuntajaot eivät saa olla itsetarkoitus, vaan etusijalla tulee olla asukkaidenhyvinvointi. Järvenpää, Kerava ja Tuusula ovat yhtenäistä aluetta, joten olisi luontevaa liittää ne yhdeksi kaupungiksi

Mitkä olisivat yhdistämisen hyödyt?

Taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset paranisivat, kun raskaat hallinnolliset rakenteet purkautuisivat – päällekkäiset tehtävät poistuisivat ja resursseja vapautuisi palveluiden kehittämiseen. Asukkaiden elinolosuhteet helpottuisivat, kun nykyisten kuntien palveluita olisi mahdollisuus käyttää joustavammin.

Saisimme suuren kaupungin poliittisen painoarvon valtiovaltaa kohtaan.

Uusi kunta muodostaisi yhtenäisen asiointi- ja työssäkäyntialueen, joten elinkeinojen toimintamahdollisuudet lisääntyisivät. Yhdyskuntarakenteen toimivuus paranisi, kun olemassa olevaa infrastruktuuria (rakennukset, liikenneyhteydet, tietoverkot ynnä muut) voitaisiin hyödyntää tehokkaammin. Maan käyttö ja yhdyskuntarakenteen suunnittelu tehostuisi, kun kuntien keskinäinen kilpailu poistuisi.

Tulevaisuuden Ainola tarjoaisi asukkailleen kokonaisuuden, josta moni muu Suomen paikkakunta olisi kateellinen –  runsaasti tilaa kaavoitukselle, hyvät liikenneyhteydet, kolmen keskuksen palvelut sekä riittävästi luontoa ja kulttuuria

Kuntaliitos on väistämätön tosiasia –  Keskinäisen riitelyn sijaan Järvenpään, Keravan ja Tuusulan nyt valittavien valtuustojen pitäisi yhdessä neuvottelemalla saada luoduksi tänne Suomalaisen taiteen kultakauden historialliseen maisemaan maamme seitsemänneksi suurin kaupunki

Published inharjoitussivuja