Skip to content

MUUTOSTA ILMASSA

Vaikka sain jo marraskuussa tiedon paikallisjärjestöltä, että en pääse enää heidän listoillee kevään 2017 kuntavaaleissa, niin olen vaalikauden loppuun Järvenpään vihreän valtuustoryhmän jäsen.  Oletan skippaamiseni johtuneen siitä, etten ole suostunut minkäänlaiseen vihreään dogmatiikkaan, vaan olen yrittänyt pysytellä ihmisenä… ja sanoa vain sen, minkä uskon voivani sanoa – ja vain täysin sen perusteella, minkä olen itse kokenut oikeana sanoa ja esittää.

Politiikka on epäkiitollista työtä.Politiikassa kamppaillaan aina vallasta – siinä taistelussa aatteet ja suunnat valitettavasti unohtuvat.. sympatiat ja antipatiat eivät saisi vaikuttaa asioiden hoitoon, mutta juuri ne eniten vaikuttavat..Jokaisessa poliittisessa näytelmässä haetaan syntipukkia, mutta kaikki synnit saa anteeksi, kun nöyrtyy jataas kuuliaisesti kumartaa poliitista eliittiä –

mm. steinerilainen vapauden filosofia tunnustaa useiden eri maailmankatsomusten suhteellisen oikeutuksen.. on olemassa idealismin, materialismin ja empirismin totuudet…

Pitäisi siis tunnustaa eri näkökantojen oikeutus, mutta yrittää olla vaipumatta selkärangattomaan relativismiin, joka pyrkii ilman omaa mielipidettä ymmärtämään kaikkea?

Was man weiss,das beweist man nicht – siksiköhän vanhat politiikan konkarit tekevät niin vähän, vaikka tietävät niin paljon?

Published inharjoitussivuja